Priprema deteta za saslušanje u krivičnom postupku

Informisanje dece i roditelja šta ih očekuje u sudskom postupku

Individualni razgovor sa detetom i roditeljem u cilju pripreme deteta na saslušanje, koji podrazumeva:

• Informisanje o sudskom postupku, licima koja učestvuju u postupku i njihovim
ulogama
• Izgledom prostora u kome se daje iskaz
• Mogućim psihološkim reakcijama i dinamikom oporavka nakon proživljenog
traumatskog događaja

Šta je priprema deteta za saslušanje?

Priprema za saslušanje je oblik psihoedukacije koji doprinosi smanjenju stresa i neprijatnosti. Ona doprinosi osećaju predvidivosti i na taj način redukuje nivo anksioznosti kod deteta, s obzirom da se u sklopu iste deca informišu o svojim pravima i obavezama prilikom saslušanja, zatim, izgledom prostora, ulogama aktera na sudu, načinu savladavanja uznemirujućih emocija, što je neophodan preduslov da opuštenije i spremnije pristupe iznošenju iskaza, čime se smanjuje stepen traumatizovanosti deteta, a što je u skladu sa njegovim najboljim interesom i poštovanjem Konvencije o pravima deteta. Važno je naglasiti da se u sklopu pripreme za saslušanje u okviru krivičnog postupka sa detetom ne razgovara o konkretnom događaju i ne utiče na iskaz deteta!

Kome je namenjeno?

Priprema je namenjena deci žrtvama i/ili oštećenima u krivičnom postupku na uzrastu do 18. godina.

Trajanje:

Susret traje do 45 min. U proseku priprema za saslušanje ne traje duže od dva susreta.

Bojana Tankosić, psihološkinja

Kontakt: +381605059890

Šta čekate?

Pozovite: 063580377