Politika privatnosti

Play centar Novi Sad je uspostavio Politiku privatnosti kako bi objasnio kako štiti i upravlja ličnim podacima koje prikuplja od vas (klijenata) onlajn.

Saglasnost za prikupljanje, korišćenje i otkrivanje

Korišćenje stranice Play centar Novi Sad i/ili registracija za proizvode i usluge Play centra Novi Sad predstavlja saglasnost sa uslovima ove Politike privatnosti. Ako se ne slažete sa uslovima ove Politike privatnosti, nemojte koristiti veb-sajt Play centra Novi Sad.

Odgovornost

Play centar Novi Sad prikuplja u vreme vaše registracije i prijave na svom veb-sajtu određene „lične podatke“ (podatke koji vas lično identifikuju), uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, adresu imejla i informacije o hardveru i softveru vašeg računara (npr. IP adresa, operativni sistem, tip pregledača, ime domena, URL adresa, vreme pristupa i adrese veb-sajta koje upućuju). Play centar Novi Sad je preuzeo odgovornost za vaše lične podatke kako bi osigurao poštovanje principa u ovoj politici privatnosti.

Svrha prikupljanja ličnih podataka

Play centar Novi Sad prikuplja i koristi lične podatke u sledeće svrhe:

Da bismo razumeli potrebe klijenata u vezi sa uslugama Play centra Novi Sad

Razviti i veb-sajt, proizvode i usluge za klijente i omogućiti njihovo korišćenje klijentima

Da biste popunili vaše zahteve za proizvode, usluge ili informacije

Da komunicira sa klijentima i posetiocima veb-sajta, kada je to potrebno, i obaveštava klijente o nadogradnjama, kao i o ostalim proizvodima i uslugama Play centra Novi Sad, njegovih podružnica i trećih lica

Omogućiti klijentima pristup oblastima sa ograničenim ulaskom na veb-sajt Play centra Novi Sad

Da personalizujemo neke od naših usluga i proizvoda za vas i isporučujemo ciljane reklame i ponude od Play centra Novi Sad i trećih lica

Da bi zaštitio usluge, proizvode ili prava Play centra Novi Sad, uključujući, ali ne ograničavajući se na sigurnost ili integritet veb-sajta Play centar Novi Sad

Identifikovanje i rešavanje tehničkih problema u vezi sa veb-sajtom, proizvodima i uslugama Play centra Novi Sad Play centar Novi Sad takođe koristi lične podatke u objedinjenom obliku (tj. ne pripisuju vam se pojedinačno) za svoje poslovne analize, operativne, marketinške i druge promotivne svrhe.

Ograničavanje prikupljanja ličnih podataka

Play centar Novi Sad ograničava prikupljanje ličnih podataka samo na one podatke koji su neophodni za utvrđene svrhe. Play centar Novi Sad ne usmerava svoj veb-sajt na, niti svesno prikuplja bilo kakve lične podatke od dece mlađe od trinaest godina.

Kada posetite veb-sajt Play centra Novi Sad, kolačić se može staviti na vaš računar ili se može pročitati ako ste prethodno posetili veb-sajt Play centra Novi Sad. Play centar Novi Sad koristi kolačiće kako bi Play centar Novi Sad mogao da utvrdi koje ste proizvode i usluge već kupili tako da vam Play centar Novi Sad ne pruža suvišne informacije i, ako ste podružnica Play centra Novi Sad, da prati Prodaje Play centar Novi Sad klijentima koje vi uputite kako biste mogli da dobijete naknadu u okviru našeg pridruženog programa. Ako odlučite da vaš pregledač ne prihvata kolačiće sa veb-sajta Play centra Novi Sad, možda nećete moći da vidite sav tekst na ekranima, da doživite personalizovanu posetu ili da se pretplatite na određene usluge i proizvode na veb-sajtu Play centra Novi Sad.

Otkrivanje, obrada i zadržavanje

Play centar Novi Sad ne prodaje, ne iznajmljuje niti otkriva vaše lične podatke bilo kome drugom.
Pored toga, kako nastavljamo da razvijamo svoje poslovanje, možemo prodati ili kupiti druga preduzeća ili entitete ili se spojiti sa drugom kompanijom. U takvim transakcijama lični podaci mogu biti jedno od prenetih poslovnih sredstava. Takođe, u slučaju ako neko kupi Play centar ili njegovu imovinu, vaši lični podaci mogu biti jedno od prenetih sredstava.

Bezbednosne mere

Play centar Novi Sad uložiće razumne napore da zaštiti lične podatke klijenata.

Šta čekate?

Pozovite: 063580377