Individualni rad dečijeg psihologa sa detetom

Individualne seanse sa detetom usmerene na rešavanje specifičnog problema kroz
razgovor, igru, crtež…

Kome je namenjeno?

Deci svih uzrasta i roditeljima (deca do tri godine dolaze zajedno sa roditeljima)

Trajanje

Jedan susret nedeljno u trajanju od 45 minuta (broj susreta zavisi od vrste problema)

Kada se javiti?

  • kada sumnjate da dete ne napreduje u skladu sa uzrastom, program psihološke podrške može biti usmeren u cilju stimulacije i podsticanja razvoja;
  • kada primetite promenu u ponašanju deteta (agresija, konflikti, nepoštovanje autoriteta i pravila ponašanja) ili (povlačenje, nesigurnost, izbegavanje odlaska u vrtić/školu, na rođendane, druženja);
  • kada primetite da dete ima neki strah, fobiju, da je anksiozno i da ga to ometa u svakodnevnom funkcionisanju;
  • kada primetite promenu u raspoloženju deteta (razdražljivost, plačljivost, bes);
  • kada uočite da dete ima problem sa pažnjom, koncentracijom ili učenjem;
  • kada primetite da je dete darovito, naprednije u odnosu na vršnjake i želite da ga podržite u daljem razvoju njegovih potencijala.

Saznajte više

Ponekad se dešava da se dete suočava sa različitim izazovima u vrtiću /školi, porodici i
okruženju na koje ne može lako da se adaptira. Sa druge strane, ponekad su osobenosti detetovog razvoja takve da predstavljaju izazov za svakodnevno funkcionisanje deteta i porodice.

Kada dete ima neki problem, često dolazi do promena u ponašanju (neprilagođeno ponašanje, agresija) ili raspoloženju (ljutnja, tuga, strah). Ponekad može doći do promena u navikama (apetit, san, fiziološke potrebe) ili do regresije na neki raniji oblik ponašanja (sisanje prsta, umokravanje). Nekada se psihološki problem iskazuje kroz telesne smetnje
(učestali bol u glavi, stomaku).

Ukoliko ovi problemi traju duži vremenski period oni počinju da ometaju dete u njegovom rastu i razvoju, a ujedno umanjuju funkcionalnost porodičnog života, vrtićkog/školskog okruženja i utiču kako na dete tako i na ljude u njegovoj okolini.

U želji da detetu i roditeljima pružimo podršku u rešavanju problema nudimo Vam individualni program psihološke podrške detetu, odnosno individualni razgovor sa psihologom, koji se posebno kreira za svako dete u skladu sa njegovim aktuelnim potrebama i problemskim oblastima identifikovanih tokom psihološke procene deteta.

U zavisnosti od vrste problema, ali i od uzrasta deteta, u individualnom radu sa decom koristimo različite psihološke i psihoterapijske tehnike, elemente terapije igrom, elemente transakcione analize, kognitivno-bihejvioralne terapije, terapeutsko pričanje priča, Brain gym metodu.

Mila Radovanović, psihološkinja

Kontakt

+381 64 115 06 02

Šta čekate?

Pozovite: 063580377