PLAYSCHOOL PRODUŽENI BORAVAK

PLAYSCHOOL paket usluga za školarce i njihove porodice


S dolaskom septembra javljaju se i roditeljske brige i dileme gde sa detetom pre i posle škole dok su oni na poslu, kako da podrže dete u vezi sa izradom domaćih zadataka, učenja i sl.

Porodica se suočava sa velikim brojem izazova kako uspostaviti rutine koje će omogućiti nesmetano porodično funkcionisanje uz adekvatno balansiranje porodičnih i radnih/školskih obaveza svih članova porodice.

Zato je produženi boravak za decu usluga koja je često veoma potrebna porodici kako bi zadovoljila ove potrebe.

Dok je dete u boravku, pre ili posle škole, roditelji nesmetano mogu da obavljaju svoje profesionalne i druge obaveze, znajući da je dete zbrinuto, da je uradilo domaće zadatke, ručalo, igralo se sa vršnjacima i sl.

Kada smo pitali naše roditelje „Šta za vas predstavlja izvor stresa u porodici?”, veliki broj njih je odgovorio: usklađivanje školskih i vanškolskih obaveza deteta sa obavezama svih članova porodice; konflikti sa decom oko izrade domaćih zadataka; motivacija deteta za učenje i otpor prema školskom gradivu; zabrinutost jer se dete ne uklapa u vršnjačku grupu i sl.

Play centar već nekoliko godina pruža uslugu produženog boravka, i upravo na osnovu ovog iskustva došli smo do zaključka da je porodicama često potrebno i mnogo više od usluge produženog boravka za dete, kao što su savetodavni rad sa porodicama, psihološka procena deteta, logopedski tretmani, individualna podrška detetu koje se nosi sa socio-emocionalnim poteškoćama, problemima u ponašanju, otporom prema školskim obavezama i sl.

Programom PLAYSCHOOL za celu porodicu želimo da pružimo porodicama veći nivo podrške u cilju uspostavljanja i unapređivanja porodične funkcionalnosti, kroz različite usluge.

Više o programu PLAYSCHOOL možete pogledati na sledećem linku i u brošuri koju smo pripremili za vas.

UPIS JE U TOKU

Informacije i prijave:
063580377
Katarina Majkić

Šta čekate?

Pozovite: 063580377