U cilju razvijanja kompetencija profesionalaca iz obrazovnog sistema za unapređivanje podrške detetu sa smetnjama u razvoju koje koristi uslugu socijalne zaštite „Lični pratilac deteta“, realizuje akreditovani program obuke:

„Lični pratilac deteta – opis posla i izazovi u obrazovnom sistemu“

Seminar je akreditovani kao program stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama za školsku 2018/19 i 2019/20. 2020/2021 godinu kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, traje 1 dan i nosi 8 bodova

Kataloški broj: 204

Kompetencija: K3 – kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika

Prioritet: P2 – stvaranje tolerantne i nediskriminativne sredine za učenje i razvoj pojedinca, zaštita od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije

Kome je seminar namenjen? : vaspitačima, medicinskim sestrama – vaspitačima, stručnim saradnicima, nastavnicima razredne i predmetne nastave i svim ostalim profilima u vaspitno obrazovnim ustanovama: vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Broj učesnika: najmanje 15, a najviše 30

O seminaru:

Ciljevi programa:

Upoznavanje sa svrhom usluge Lični pratilac deteta i opisom posla ličnog pratioca u obrazovnom sistemu, kao merom podrške detetu sa invaliditetom, odnosno smetnjama u razvoju

Specifični ciljevi:

 • Sticanje znanja o značaju i potrebi za obrazovnom inkluzijom i punom socijalnom uključenošću dece sa smetnjama u razvoju u život i zajednicu;
 • Uloga ličnog pratioca deteta u vrtiću i školi – šta jeste, a šta nije opis posla ličnog pratioca;
 • Lični pratilac i pedagoški asistent – uočavanje razlike u opisu posla i odgovornosti;
 • Razumevanje neophodnosti intersektorskog i multidisciplinarnog pristupa kroz uslugu „Lični pratilac deteta“ u obrazovnom sistemu;
 • Unapređenje veština profesionalaca u vrtićima i školama za unapređenje saradnje sa ličnim pratiocem deteta i koordinatorom usluge „Lični pratilac deteta“, koji funkcioniše u okviru sistema socijalne zaštite, kao i drugim akterima koji su uključeni u realizaciju ove usluge;
 • Uočavanje benefita od realizacije usluge „Lični pratilac deteta“ u obrazovnom sistemu za dete, porodicu i vaspitno-obrazovni kadar u vrtićima i školama;

Teme programa:

 • Usluge socijalne zaštite u kontekstu obrazovne inkluzije;
 • Šta je to licencirani pružalac usluge Lični pratilac deteta i koja je uloga koordinatora ove usluge u saradnji sa obrazovnim sistemom;
 • Socijalni model invalidnosti;
 • Proces uključivanja deteta sa smetnjama u razvoju u vaspitno-obrazovni proces, lični pratilac deteta kao dodatna mera podrške;
 • Šta jeste, a šta nije opis posla ličnog pratioca – razlika u opisu posla ličnog pratioca i pedagoškog asistenta;
 • Mreža podrške detetu sa smetnjama u razvoju i njegovoj porodici – značaj intersektorskog pristupa;
 • Benefiti od realizacije usluge Lični pratilac deteta za dete, porodicu i za vaspitno-obrazovni kadar u vrtiću/školi

Autori i realizatori programa:

 1. Katarina Majkić, dipl. pedagog,
 2. Dragana Stanković Gaić, dipl. pedagog
 3. Svetlana Lazić, doktor pedagoških nauka,

Kontakt za informacije:

Katarina Majkić: +381 63 580 377, katarina.majkic@gmail.com, playcentar.ns@gmail.com

Seminar je akreditovani kao program stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama za školsku 2018/19 i 2019/20. godinu kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, traje 1 dan i nosi 8 bodova

Kataloški broj: 204

Kompetencija: K3 – kompetencije za podršku razvoju ličnosti deteta i učenika

Prioritet: P2 – stvaranje tolerantne i nediskriminativne sredine za učenje i razvoj pojedinca, zaštita od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije

Trajanje: 1 dan (8 sati)

Ciljna grupa: vaspitači, medicinske sestre-vaspitači, stručni saradnici, nastavnici razredne i predmetne nastavi i svi ostali profili u vaspitno obrazovnim ustanovama: vrtićima, osnovnim i srednjim školama

Broj učesnika: najmanje 15, a najviše 30

O seminaru:

Ciljevi programa:

Upoznavanje sa svrhom usluge Lični pratilac deteta i opisom posla ličnog pratioca u obrazovnom sistemu, kao merom podrške detetu sa invaliditetom, odnosno smetnjama u razvoju

Specifični ciljevi:

 • Sticanje znanja o značaju i potrebi za obrazovnom inkluzijom i punom socijalnom uključenošću dece sa smetnjama u razvoju u život i zajednicu;
 • Uloga ličnog pratioca deteta u vrtiću i školi – šta jeste, a šta nije opis posla ličnog pratioca;
 • Lični pratilac i pedagoški asistent – uočavanje razlike u opisu posla i odgovornosti;
 • Razumevanje neophodnosti intersektorskog i multidisciplinarnog pristupa kroz uslugu „Lični pratilac deteta“ u obrazovnom sistemu;
 • Unapređenje veština profesionalaca u vrtićima i školama za unapređenje saradnje sa ličnim pratiocem deteta i koordinatorom usluge „Lični pratilac deteta“, koji funkcioniše u okviru sistema socijalne zaštite, kao i drugim akterima koji su uključeni u realizaciju ove usluge;
 • Uočavanje benefita od realizacije usluge „Lični pratilac deteta“ u obrazovnom sistemu za dete, porodicu i vaspitno-obrazovni kadar u vrtićima i školama;

Teme programa:

 • Usluge socijalne zaštite u kontekstu obrazovne inkluzije;
 • Šta je to licencirani pružalac usluge Lični pratilac deteta i koja je uloga koordinatora ove usluge u saradnji sa obrazovnim sistemom;
 • Socijalni model invalidnosti;
 • Proces uključivanja deteta sa smetnjama u razvoju u vaspitno-obrazovni proces, lični pratilac deteta kao dodatna mera podrške;
 • Šta jeste, a šta nije opis posla ličnog pratioca – razlika u opisu posla ličnog pratioca i pedagoškog asistenta;
 • Mreža podrške detetu sa smetnjama u razvoju i njegovoj porodici – značaj intersektorskog pristupa;
 • Benefiti od realizacije usluge Lični pratilac deteta za dete, porodicu i za vaspitno-obrazovni kadar u vrtiću/školi

Autori i realizatori programa:

 1. Katarina Majkić, pedagog
 2. Dragana Stanković Gaić, pedagog
 3. Svetlana Lazić, doktor pedagoških nauka

Kontakt za informacije:

Katarina Majkić: +381 63 580 377, katarina.majkic@gmail.com, playcentar.ns@gmail.com

Šta čekate?

Pozovite: 063580377